Zprávy

Otevřený dopis předsedovi České federace sálového fotbalu

12.10.2018, 14:36 | vložil: Václav Valštýn

Jelikož Ústecký štáb sálového fotbalu trápí situace v České federaci sálového fotbalu, zaslali jsme 18.9.2018 mailem předsedovi České federace sálového fotbalu dne 18.9.2018 otevřený dopis, na který nám do dnešního dne nebylo odpovězeno. Jestli se odpovědi dočkáme, budeme vás o ní informovat. Zatím vám předkládáme znění našeho dopisu:

Vážený pane předsedo,

píšu Vám jménem Ústeckého štábu sálového fotbalu, kde nám leží na srdci spousta nezodpovězených otázek:

1. jakým způsobem funguje výkonný výbor České federace sálového fotbalu?

Již několik let neproběhlo zasedání tohoto orgánu a ani v době nejmodernějších technologií nefunguje ani po internetu... Jakým způsobem probíhá schvalování dokumentů důležitých pro chod soutěží řízených Českou federací sálového fotbalu? Předseda našeho štábu přes rok neobdržel žádný dokument k hlasování, odsouhlasení nebo připomínkování a přitom z titulu své funkce je členem výkonného výboru...

2. jakým způsobem funguje metodika, kterou by Česká federace sálového fotbalu měla přenášet na své pobočné spolky, tedy kraje a následně pak na okresy???

3. kolik pobočných spolků v České federaci sálového fotbalu je skutečně zaregistrováno? Z jakých krajů mají mužstva právo účastnit se soutěží pořádaných Českou federací sálového fotbalu?

4. jak je možné, že náš kraj nedostal pozvání na shromáždění delegátů, konané v loňském roce v Praze? A ni nedostal zápis z tohoto zasedání... Kolik delegátů s právem hlasovacím z kolika krajů se tohoto shromáždění zúčastnilo? Bylo shromáždění delegátů vůbec usnášeníschopné?

Z výše uvedených dotazů je zřejmé, že komunikace mezi vedením České federace sálového fotbalu a jeho pobočnými spolky (minimálně tedy s Ústeckým štábem sálového fotbalu...) velmi vázne, dalo by se říct, že vůbec nefunguje!!! Jakým způsobem chcete zamezit úbytku členské základny a týmů zejména na regionální úrovni, když nedokážete nebo ani nechcete komunikovat s tradiční baštou sálovky z Ústeckého kraje, která je jednou z nejsilnějších v České republice?

Závěrem bych chtěl říct, že sálový fotbal není jen o celostátní lize, reprezentaci, evropských pohárech, ale hlavně o těch stovkách nadšenců, kteří se sálovkou baví, hrají ho na regionálních úrovních a snaží se vychovávat nové, mladé sálovkáře, jež mají chuť, nadšení, talent, a kteří třeba ani nedostanou šanci nakouknout do reprezentace, protože Česká federace sálového fotbalu nemá zájem o svoji členskou základnu...

Za Ústecký štáb sálového fotbalu

Václav Valštýn


Zpět
DeCe COMPUTERS, s.r.o. Autocentrum Jílové RAF Děčín Týdeník princip Děčínský deník Rádio Blaník