Zprávy

Výzva pro všechny sálovkáře (a nejen pro ně...) !!!

30.6.2013, 17:39 | vložil: Václav Valštýn

Sportovní hala Děčín – Výzva za nový povrch

Vážení občané města Děčína, vážení rodiče, sportovci a kamarádi, jak všichni víte, po několika klidných letech zasáhla naše město opět výrazná povodeň. Bohužel se voda na levém břehu Labe dostala až do sportovních areálů umístěných mezi Labem a Hlavním nádražím a značně je poškodila.
Mezi poškozenými objekty je i původně tzv. „víceúčelová“, nyní zvaná Sportovní hala Děčín. Bohužel, velká voda zde napáchala takové škody, že musí dojít i k výměně funkčního povrchu haly.
Nevěšme hlavy a podle hesla všechno zlé je k něčemu dobré konejme! Právě nyní se nám tím nabízí jedinečná možnost osadit sportovní plochu haly takovým povrchem, který by z ní udělal onu původně zamýšlenou víceúčelovou sportovní halu města Děčína tak, aby mohl a sloužit, pokud možno, nejširšímu spektru sportovních odvětví. Nejuniversálnějším povrchem je pravděpodobně tzv. sportovní polyuretanová podlaha, která je zejména vhodná pro všechny míčové sporty, jako jsou VOLEJBAL, FLORBAL, HÁZENÁ, FUTSAL, BADMINTON a také TENIS.
Konejme společně a dopřejme našemu městu reprezentativní sportovní prostory, kde naleznou odpovídající hrací plochu všechny nejmasovější sporty našeho města (vyjma basketbalu, který má svou vlastní halu).
O tom, jaký povrch bude do Sportovní haly vybrán, bude nejprve rozhodovat „Sportovní komise“, která doporučí „Radě města“ nejvhodnější povrch. Rada Města pak rozhodne s konečnou platností. Tento celý proces je již nastartován a asi do měsíce by mohlo být rozhodnuto ! (přibližný harmonogram a sled, který nastínil primátor p. Pelant na zasedání
zastupitelstva dne 27.6.2013)
Oslovte proto níže uvedené členy Sportovní komise a Rady města a sdělte jim svůj názor a podporu projektu ! Každý hlas se počítá! Využijte této příležitosti a dejte Děčínu sportovní stánek pro maximum sportů! Na nejvyšších úrovních reprezentují Děčín Florbal (II.liga), Volejbal (Extraliga), mládežnický Fotbal, Házená a Futsal (Krajské soutěže).
Vytvořte prostor na sportovní reprezentaci města a odpovídající sportoviště pro naše děti!
Budou-li naše děti moci sportovat a mít příklady přímo před očima, budou se těšit, až na hrací plochu také vkročí a vymění si role se svými vzory.
Skoncujte s neustálým dojížděním do okolních měst za odpovídajícími halami! Hodně z Vás a většina sportovních oddílů vynakládá nemalé finanční prostředky a spoustu času na dojíždění za odpovídajícími halami = proč jí nemít doma!
Doporučení Sportovní komise a rozhodnutí Rady města jsou dokladovatelné zápisy = vzpomeňte pak při volbách do zastupitelstva (podzim 2014), jak naši zvolení zástupci hájili naše zájmy a podle toho v nich také hlasujte. Jste nejen občané města Děčína, ale také voliči, kterým právě volení činitelé jsou svými rozhodnutími povinováni se zodpovídat!


Zpět
DeCe COMPUTERS, s.r.o. Autocentrum Jílové RAF Děčín Týdeník princip Děčínský deník Rádio Blaník