Zprávy

Z historie fotbalových pravidel

4.4.2013, 20:44 | vložil: Václav Valštýn zobrazit foto

Jelikož má náš sport již prázdniny a spousta sálovkářů tak řádí na fotbalových trávnících, mám pro Vás takové malé odlehčení v podobě historie fotbalových pravidel, jejich vzniku a vývoje, které jsem vyčetl v knize Michala Macha Nejlepší brankáři světa.
Fotbal se začal značně rozvíjet v první polovině 19. století v Anglii a to zásluhou studentů soukromých středních škol, kteří fotbal nepřestali hrát ani přes veškeré zákazy. Zvláště ve školách ve Westminsteru, Etonu, Cambridgi, Charterhouse, Shrewsbury, Harrowu a Rugby začaly vznikat základy fotbalu. V posledně jmenované škole se převážně věnovali kriketu, ale na nátlak studentů povolili i fotbal. Škola v Rugby získala na takovém věhlasu, že v roce 1839 tento institut navštívila anglická královna, aby se mohla podívat na fotbalové utkání. Zde v roce 1845 vznikla i pravidla pod názvem „Zákony fotbalu, jak je hrán ve škole v Rugby“. Dle těchto pravidel mohli hrát všichni hráči i rukama a rukou mohla být dosažena i branka.
V Etonu roku 1849 vznikla další fotbalová pravidla, která byla diametrálně odlišná od pravidel z Rugby, a byla v nich zakázána hra rukou.
Nejstarší dochovaná pravidla jsou z roku 1862 a měla pouhých 10 bodů: 1. Branky je docíleno, jestliže míč byl dopraven brankou nebo pod brankovou tyčí, aniž by byl vnesen nebo udeřen rukou. 2. Jest pouze dovoleno používati rukou k umrtvení míče, aby mohl býti kopnut. 3. Nohou smí býti pouze kopnout míč. 4. Hráč nesmí kopati míč, pokud je ve vzduchu. 5. Není dovoleno podrážení ani kopání do paty. 6. Byl-li míč sražen za pomezní čáru, má býti dopraven zpět do hřiště od téhož hráče, a to z místa, na kterém přešel pomezní čáru, a sice přímým směrem ke středu hřiště. 7. Přešel-li míč přes brankovou čáru, má býti dopraven zpět do pole stranou, jejíž brankovou čáru přešel. 8. Žádný hráč nesmí býti blíže nežli šest kroků od hráče, který míč zahrává. 9. Hráč je mimo hru, jestliže je před míčem, a musí se vrátiti zpět, co nejrychleji možno. Byl-li míč naposledy hrán hráčem jeho strany, nesmí se míče dotknouti, kopati ho nebo hnáti kupředu dříve, nežli se míče dotkl některý hráč protistrany, nebo jestliže hráči jeho vlastní strany míč nepřeběhli a jsou s to hráti míč před ním. 10. Vrážení je zakázáno a dovoleno jen tehdy, je-li míč za hráčem.
Tato pravidla tedy dovolovala hru rukou jen za účelem zpracování přihrávky nebo odraženého míče. Jak jsem již psal výše, v Rugby mohlo být rukou i dosaženo gólu. Zde se tedy začaly rozdělovat dvě hry fotbal a ragby.
V roce 1890 vznikla penalta: „Jestliže hráč nastaví soupeři úmyslně nohu nebo ho zadržuje, jestliže hraje úmyslně rukou a činí tak v zóně 12 yardů před vlastní brankovou čárou, může rozhodčí přiznat postižené straně pokutový kop.“ Penalta byla zpočátku nařízena jen na žádost postiženého mužstva a mohla být provedena z jakéhokoliv místa na 12-ti yardové (tj. 11 m) čáře. Značka pro pokutový kop vznikla až v roce 1902.


Zpět
DeCe COMPUTERS, s.r.o. Autocentrum Jílové RAF Děčín Týdeník princip Děčínský deník Rádio Blaník