Zprávy

Valná hromada České federace sálového fotbalu Ústeckého kraje konanaá dne 28.3.2013 v Děčíně

29.3.2013, 17:47 | vložil: zobrazit foto

Zápis z Valné hromady ČFSF ÚK - restaurace Na Kocandě dne 28.3.2013

VH ČFSF ÚK zahájil předseda KŠ ČFSF ÚK pan Jiří Jedlička, přivítal předsedu ČFSF ing. Milana Semmlera, zástupce družstev ÚK a hosty VH ČFSF ÚK a poté předal slovo řídícímu VH ČFSF ÚK panu J. Bulínovi.

1.Návrh programu VH ČFSF ÚK
Program: 1. Návrh programu VH ČFSF ÚK, 2. Návrh a volba Mandátové a Návrhové komise, 3. Návrh a volba Volební komise, 4. Zpráva a schválení činnosti KŠSF ÚK, 5. Zpráva a schválení hospodaření KŠSF ÚK, 6. Zpráva a schválení zprávy Mandátové komise, 7. Představení kandidátů pro volby do KŠSF ÚK, 8. Zpráva předsedy ČFSF ing. Milana Semmlera, 9. Diskuse, 10. Zpráva Volební komise, 11. Návrh a schválení delegátů KŠSF ÚK na VH ČFSF, 12. Návrh a schválení Usnesení z VH ÚK, 13. Schválení programu VH ÚK.
Hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0 - program VH ČFSF ÚK byl schválen.

2. Volba členů Mandátové a Návrhové komise:
Delegáti navrhli do Mandátové a návrhové komise tato jména: Petr Střelka, Jindřich Prinz, Zdeněk Mráz.
Hlasování: Petr Střelka: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Jindřich Prinz: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Zdeněk Mráz: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Komise byla schválena.

3. Volba Volební komise:
Delegáti navrhli do Volební komise tato jména: Čenda Semera, Václav Sejk, Roman Zimola.
Hlasování: Čenda Semera: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Václav Sejk: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Roman Zimola: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Komise byla schválena.

4. Zpráva o činnosti KŠ ČFSF ÚK za volební období 2011/2013.
Zprávu přednesl předseda KŠ ČFSF ÚK Jiří Jedlička.
Hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Zpráva byla schválena.

5. Zpráva o hospodaření KŠ ČFSF ÚK za volební období 2012/2013
Zprávu přednesl předseda KŠ ČFSF ÚK Jiří Jedlička.
Hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Zpráva byla schválena.

6. Zpráva Mandátové a návrhové komise:
Pro volby do nového KŠ ČFSF ÚK se přihlásilo 6 kandidátů: Roman Barilla, Milan Čech, Jiří Jedlička, Pavel Kluvanec ing., Zdeněk Mráz, Václav Valštýn.
Z pozvaných 32 delegátů je přítomno 28 delegátů. VH ČFSF ÚK je usnášeníschopná.
Hlasování: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Zpráva byla schválena.

7. Zpráva Volební komise o výsledku voleb do KŠ ČFSF ÚK pro volební období 2013/2015
Jiří Jedlička: pro: 27, proti: 1, zdržel: 0, Václav Valštýn: pro: 26, proti: 2, zdržel: 0, Milan Čech: pro: 25, proti: 3, zdržel: 0, Pavel Kluvanec: pro: 24, proti: 4, zdržel: 0, Roman Barilla: pro: 23, proti: 5, zdržel: 0, Zdeněk Mráz: pro: 9, proti: 19, zdržel: 0.
Nový KŠ ČFSF ÚK pro volební období 2013/2015 je ve složení: Jiří Jedlička, Milan Čech, Václav Valštýn, Pavel Kluvanec, Roman Barilla.

8. Návrh delegátů + náhradníků na VH ČFSF: J. Jedlička, P. Kluvanec, M. Čech, V. Valštýn, náhradníci: J. Bulín, Z. Mráz.
Hlasování: J. Jedlička: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, P. Kluvanec: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, V. Valštýn: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, M. Čech: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, náhradníci: J. Bulín: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, Z. Mráz: pro: 28, proti: 0, zdržel: 0, - Návrh delegátů na VH ČFSF byl schválen.

Na závěr VH ČFSF ÚK poděkoval předseda KŠ ČFSF ÚK pan Jiří Jedlička všem přítomným za účast a VH ČFSF ÚK ukončil.

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČFSF ÚK KONANÉ DNE 28.3.2013 V DĚČÍNĚ

Valná hromada schvaluje:
1. Mandátovou a návrhovou komisi ve složení: Střelka, Prinz, Mráz, 2. Volební komisi ve složení: Semera, Sejk, Zimola, 3. Zprávu mandátní a návrhové komise: VH ČFSF ÚK je usnášeníschopná /přítomno 28 delegátů z 32 pozvaných/, 4. Zprávu o činnosti KŠ ČFSF ÚK, 5. Zprávu o hospodaření KŠ ČFSF ÚK, 6. Zprávu volební komise o zvolení KŠ ČFSF ÚK pro nové volební období /Jiří Jedlička, Václav Valštýn, Pavel Kluvanec, Milan Čech, Roman Barilla/, 7. Zprávu o zvolení delegátů na VH ČFSF. Zvoleni byli Jiří Jedlička, Václav Valštýn, Pavel Kluvanec, Milan Čech. Jako náhradníci byli zvoleni Mráz a Bulín, 8. Návrh usnesení z VH ČFSF ÚK.

Valná hromada ukládá:
1. Stávajícímu KŠ ČFSF ÚK řádně dokončit volební období 2011/2013, 2. Nově zvolenému KŠ ČFSF ÚK zvolit nového předsedu a rozdělit funkční zařazení členů KŠ ČFSF ÚK a zahájit činnost od 1.5.2013.
Návrh usnesení byl schválen.


Zpět
DeCe COMPUTERS, s.r.o. Autocentrum Jílové RAF Děčín Týdeník princip Děčínský deník Rádio Blaník