Zprávy

Krajský štáb provedl změnu v soutěžních propozicích

10.2.2013, 19:42 | vložil: Václav Valštýn zobrazit foto

Předseda disciplinární komise Krajského štábu České federace sálového fotbalu Ústeckého kraje pan Roman Barilla učinil návrh na změnu soutěžních propozic, který krajský štáb jednomyslně přijal. Nyní Vás s ním seznámíme:

Vážení vedoucí družstev sálového fotbalu Ústeckého kraje,

tímto Vás chci upozornit na změnu propozic soutěží schválenou Krajským štábem sálového fotbalu ÚK.

Změna spočívá v přidání následujících dvou odstavců do kapitoly "Technická ustanovení":

" - VYLOUČENÍ:
Disciplinární komise (DK) rozhodne vždy nejpozději dva dny před dalším turnajem soutěže. V případě zájmu zúčastnit se jednání DK, je povinnost zástupce družstva kontaktovat předsedu DK (e-mail: roman.barilla@seznam.cz, telefon: 777353532) nejpozději do 48 hodin po přestupku, který bude DK projednávat. Stanovením termínové listiny zasedání je splněna podmínka vyrozumění dle disciplinárního řádu. Rozhodnutí DK obdrží vedoucí družstva na e-mail družstva.

JEDNÁNÍ KOMISÍ:
Za projednávání přestupku družstva bude družstvu stržen poplatek ve výši 300 Kč."

V praxi to tedy bude probíhat tak, že hráč, který bude vyloučen, pokud se bude chtít účastnit projednávání svého přestupku, kontaktuje, prostřednictvím zástupce družstva, nedéle 48 hodin po udělení karty, předsedu DK, který mu sdělí místo a čas projednání jeho přestupku disciplinární komisí. Za toto zasedání komise bude družstvu stržen poplatek 300 Kč.
Pokud hráč zájem zúčastnit se jednání DK neprojeví, příslušný trest mu bude udělen v jeho nepřítomnosti (bez poplatku) a vedoucí družtva bude vyrozuměn e-mailem. Tím bude splněna podmínka vyrozumění dle disciplinárního řádu, což je, dle tohoto řádu, možné tehdy, když je to takto uvedeno v propozicích soutěže.


Zpět
DeCe COMPUTERS, s.r.o. Autocentrum Jílové RAF Děčín Týdeník princip Děčínský deník Rádio Blaník