Zprávy

Stanovisko VV ČSFS k situaci v Jihočeském kraji

19.2.2012, 15:08 | vložil: Václav Valštýn

Dne 17.2.2012 se v Praze konal Výkonný výbor ČSFS, kterého se zúčastnil za náš kraj předseda KŠSF Ústeckého kraje pan Jiří Jedlička. Na základě jeho prosby na našich stránkách uveřejňuji stanovisko Výkonného výboru ČSFS, na kterém se výbor usnesl.

Vážení členové VV KŠSF,

na zasedání VV ČFSF – futsal, o.s. (dále jen VV) byl zaslán váš dopis týkajíccí se situace ve vašem kraji. VV přijal následující stanovisko k vašemu dopisu a uložil mi, abych vám je předal. Zároveň vás prosím o zveřejnění naší odpovědi na vašich webových stránkách tak, aby v rámci objektivity mohla všechna družstva posoudit adekvátnost kroků vedení federace. Uvedený dokument bude rovněž dostupný na stránkách www.futsal-salovyfotbal.com.

S pozdravem,


Milan Semmler,
předseda ČFSF-futsal, o.s.


Odpověď na Vámi zaslaný dopis:

1) V souladu se SŘ článek 13, odst. 2, písmeno b) - Systém pro postup z krajů s menším počtem účastníků ČEP než 4, určí ŘOS NF ČEP je plně v kompetenci VV ČFSF jako ŘOS určit postupový klíč do NF při počtu účastníků menším než 4.

2) V řádech není nijak taxativně vymezeno, že kraje, které nesplní patřičné termíny, nemohou být požádány o náhradu tohoto plnění a musí být automaticky ze soutěže vyloučeny.

3) V JČ kraji se hrála vícestupňová postupová soutěž Českého poháru, jejíž vítězové se kvalifikovali do krajského finále. O této skutečnosti svědčí například následující zpráva z tisku:

Prachatice – Ve vodňanské sportovní hale je v neděli na programu krajské finále Jihočeského poháru ve futsale – sálovém fotbale. Vítěz klání postoupí do republikového finále Českého poháru.

Mezi šesticí týmů budou i dva celky z Prachatic, a to lídr Krajské futsal ligy TK Rumpál a vítěz okresního finále poháru BTK Rumpál. Právě jejich postavení v dlouhodobých soutěžích se odrazilo v nalosování do jednotlivých skupin. TK Rumpál se ve skupině střetne s vítězem českobudějovického poháru Archeusem Č. Budějovice a pak se svým pronásledovatelem v krajské lize, kterým je Tex Color Č. Budějovice.
BTK Rumpál se představí v duelech s prvoligovými Bombarďáky Větřní a druhým soupeřem bude silný Orth-Med Č. Budějovice. Ze tříčlenných základních skupin postupují vždy první dva celky do semifinále.
Pořadí zápasů ve skupinách je následujíc: 9.00 Archeus Č. Budějovice – TK Rumpál Prachatice, 9.45 BTK Rumpál Prachatice – Bombarďáci Větřní, 10.30 Tex Color Č. Budějovice – Archeus Č. Budějovice, 11.15 Orth-Med Č. Budějovice – BTK Rumpál Prachatice, 12.00 TK Rumpál Prachatice – Tex Color Č. Budějovice, 12.45 Bombarďáci Větřní – Orth-Med Č. Budějovice. Poté následují semifinálové duely a finále. Všechny zápasy se hrají na 2x20 minut hrubého času.

Autor: Deník/Vladimír Klíma

Ve zprávě je jasně zdůrazněno, že účastníkem je „…vítěz okresního finále poháru BTK Rumpál … s vítězem českobudějovického poháru Archeusem Č. Budějovice“. Z uvedeného je zřejmé (stejně jako z oficiálních internetových stránek či ze zápisů o utkáních na nižším stupni), že uvedené soutěže se na nižším stupni účastnila i jiná družstva. Jelikož tato družstva nebyla v souladu s našimi řády řádně zaregistrována, jedná se o jednoznačně snahu o zkreslení stavu členské základny ze strany jihočeského VV, neboť tato družstva hrála soutěž ČFSF na nižším stupni, z níž jediné si mohla vybojovat právo postupu do krajského finále.

4) Na matriku ČFSF zaslána oficiální matrika JČ kraje. Z ní je zřejmé, že družstva formálně registrovaná pro Český pohár, jsou registrována pro zcela jiný typ soutěží, které se vašem kraji hrají.

ARCHEUS CB České Budějovice Soutěž: 2. Okresní liga ČB
ORTH-MED České Budějovice Soutěž: Krajská liga
FC Tex-Color České Budějovice Soutěž: Krajská liga
FC Doubravice "A" Soutěž: 1. Okresní liga ČB
FC Doubravice "Jávři" Soutěž: 2. Okresní liga ČB
BTK RUMPÁL Prachatice Soutěž: Okresní liga PT
TK Rumpál Prachatice Soutěž: Krajská liga
BOTAFOGO Srubec Soutěž: Veteráni
ARCHEUS České Budějovice "veteráni" Soutěž: Veteráni
NETÁHLA České Budějovice Soutěž: Veteráni
1. FC CANDÁT Prachatice Soutěž: Veteráni


Na oficiálních stránkách JČ uvedena tabulka soutěže veteránů:

1. BOTAFOGO Srubec 10 9 0 1 69:17 27
2. 1. FC CANDÁT Prachatice 10 6 2 2 48:29 20
3. NETÁHLA České Budějovice 10 6 0 4 33:37 18
4. FC PĚČNOV 10 5 2 3 49:32 17
5. LAZIO Český Krumlov 10 3 1 6 24:38 10
6. ARCHEUS České Budějovice 10 3 1 6 30:50 10
7. VYŠEHRAD XXL Český Krumlov 10 0 0 10 15:65 0

Z ní jasně vyplývá, že byla opět účelově zaregistrována jen některá vybraná družstva.


Závěr:


1) Stanovení způsobu kvalifikace jednotlivých krajů ve finále Českého poháru, v nichž počet družstev nedosáhl 4, je plně v kompetenci ŘOS.
2) Nesplnění termínu není a priori důvodem pro nepřipuštění družstva do soutěže.
3) JČ kraj hrál Český pohár jako postupovou soutěž a pokud trvá na účasti svého zástupce v republikovém finále, předá ŘOS (VV ČFSF) kopie všech utkání poháru na všech úrovních a řádně zaregistruje všechna družstva, hráče a funkcionáře, kteří se poháru zúčastnili.
4) Analogicky s bodem 3) předá kopie všech zápisů o utkání veteránů a zaregistruje všechna družstva a hráče veteránů.
5) Na základě splnění podmínek 3) a 4) budou zástupci JČ kraje připuštěni do nadstavbových soutěží. V případě, že nebude naplněn počet účastníků na finále Českého poháru na osm družstev, má váš kraj po splnění příslušných podmínek nárok na účast dvou týmů ve finále ČP.
6) V případě, že nebudou splněny podmínky 3) a 4) do 24.2.2012 bude na zaregistrované hráče pohlíženo jako na právoplatné členy ČFSF, JČ kraji budou vráceny zálohy na startovném a družstva nebudou připuštěna do nadstavbových soutěží z důvodu zjevné manipulace s objektivitou členské základny výkonným výborem JČ kraje.
Příloha - Vámi zaslaný dopis na VV 17.2.2012:

FAKTA
STANOVY
• Vydává řády a předpisy pro svou činnost, kterými jsou zejména Soutěžní řád, Registrační řád, Přestupní řád, Disciplinární řád, Pravidla, Hospodářská směrnice, Propozice soutěží apod.
• Přijímá peníze a jiné hodnoty z příspěvků a darů adresných i neadresných, jakož i ostatních zdrojů. Jejich vynakládání je prováděno v souladu s účelem federace. Federace je při použití příspěvku vázána vyjádřenou vůlí přispěvatele
• Federace je dobrovolnou organizací sdružující všechny zájemce, kteří souhlasí s cíli federace, mají zájem podílet se na plnění jejích úkolů a přispívají na její činnost.

RŘ: Článek 4
1. Vystavením ČP je žadatel zaregistrován jako člen ČFSF.
2. Statut člena je potvrzen platným ČP a zaplacením stanovených členských příspěvků.

HS
Členský příspěvek je příspěvek registrovaného člena ČFSF na jeden soutěžní ročník od 1.9. daného roku do 31.8. roku následujícího. Členský příspěvek činí 100 Kč a dělí se :
40 Kč - na účet ČFSF


Článek 11 - Mistrovské soutěže
Mistrovské soutěže v SF se řídí tímto SŘ a PS, které pro každou soutěž vydává ŘOS. V rámci ČFSF se pořádají soutěže mistrovské, pohárové a nemistrovské. Za soutěžní utkání se považují utkání mistrovská (čl. 11/1,2) a pohárová (čl. 11/3).
Článek 13 - Systém mistrovských soutěží
1. Mistrovské soutěže se obvykle hrají systémem každý s každým dvoukolově. S přihlédnutím k ekonomickým a územním podmínkám a k počtu družstev v dané lokalitě se může hrací systém upravit dle specifických podmínek a zvyklostí tak, aby nebyl narušen sportovní charakter a plnění funkce soutěže. ŘOS stanový hrací systém v PS.
Mistrovské postupové soutěže se musí zúčastnit minimálně čtyři družstva.
2. Český pohár (dále jen ČEP) se hraje třístupňovým systémem:
b) krajský stupeň - ŘOS je příslušné KSSF, který určí systém dle specifických podmínek a zvyklostí. Aby mohl vítěz krajského stupně přímo postoupit do NF musí se krajského stupně ČEP zúčastnit minimálně čtyři družstva. Systém pro postup z krajů s menším počtem účastníků ČEP než 4, určí ŘOS NF ČEP.
c) národní finále - ŘOS je VV ČFSF. Zúčastní se vítězové krajských finále, ....

1. Jihočeský kraj je řádným členem ČFSF, řádně registroval družstva a členy působící v rámci ČFSF v určených termínech
2. Jihočeský kraj uhradil za všechny své členy, registrované v rámci ČFSF stanovené členské příspěvky v určených termínech
3. Jihočeský kraj zaslal PS soutěží registrovaných v rámci ČFSF v určených termínech
4. Jihočeský kraj zaplatil stanovené platby (zálohy na startovné) na nadstavbové soutěže v určených termínech

PLNĚNÍ POVINNOSTÍ URČENÝCH ŘÁDY


V rámci naplnění NF ČEP dojde k tomu, že VV ČFSF bude muset udělat několik vyjímek, protože z přiložené tabulky je zřejmé, že NF ČEP by mohl hrát pouze vítěz krajského finále Jihočeského kraje, jelikož:
Praha – nesplňuje minimální počet družstev – ČEP hrála pouze 3 družstva
Stč – nehráli ČEP
JČ – vše splněno v řádných termínech a dle platných řádů, ČEP hrálo 6 družstev
Plzeň – vše splněno po termínu, ČEP hrálo 8 družstev?, výsledky nepublikovány
ÚNL - vše splněno po termínu, ČEP hrálo 6 družstev)
LIBEREC – neslněno nic, má zájem hrát 1. družstvo
VČ - neslněno nic, má zájem hrát 1. družstvo
Zlín - nesplňuje minimální počet družstev, ČEP hrála pouze 2 družstva
JM – nemá žádnou soutěž
SM – nemá zájem hrát ČEPZpět
DeCe COMPUTERS, s.r.o. Autocentrum Jílové RAF Děčín Týdeník princip Děčínský deník Rádio Blaník