Zprávy

Web Jihočeského sdružení futsalu přinesl rozhovor s bývalým předsedou federace ing. Zdeňkem Říhou.

27.10.2011, 09:49 | vložil: Roman Barilla zobrazit foto


Převzato z webu: www.futsal-jc.cz


O DĚNÍ VE FEDERACI S JEJÍM BÝVALÝM PŘEDSEDOU ZDEŇKEM ŘÍHOU

V těchto dnech startuje nejvyšší soutěž futsalu – sálového fotbalu, pomalu se rozjíždějí i soutěže v krajích. Při této příležitosti jsme se rozhodli pozvat k rozhovoru bývalého předsedu ČFSF a zamyslet se nad vývojem v ČFSF po poslední Valné hromadě. Rozhovor jsme rozdělili do dvou částí, v té první se zaměřujeme na situaci ve federaci, ve druhé se budeme věnovat především Celostátní lize.

Od Valné hromady už uběhl nějaký čas, jak tuto událost s odstupem času hodnotíte?

Můj pohled na tuto valnou hromadu se nijak výrazně nezměnil, to, co se tam událo, bylo připravováno několik měsíců dopředu, bylo to pečlivě spočítané a vykalkulované a výsledek očekávaný. Samozřejmě z hlediska platnosti řádů a stanov nelze proti ničemu protestovat, z lidského hlediska už je to poněkud horší.

Můžete být v tomto směru konkrétnější?

Tak jde určitě o velkou licoměrnost mnoha delegátů Valné hromady. Vzpomínám si například, co mi hodně nehezkého pánové Havlásek a Pich kdysi vyprávěli o panu Vitáskovi a jak tomu všemu vedle přikyvoval pan Němeček. A když všichni tři pak dají panu Vitáskovi hlas při volbě místopředsedy, nevím, co si o tom mám myslet, ale určitě už si jich nemůžu vážit. To samé platí například o pánech Syrůčkovi a Pavlasovi, ti všichni volili dle svých momentálních motivů a vlastního prospěchu, pro federaci to tedy nemůže znamenat nic dobrého.

Když se vrátíme ještě dále, do vašeho volebního období, jak byste ho stručně zhodnotil?

Určitě pozitivně. Náš sport se významně medializoval, internetové přenosy začaly být daleko větší samozřejmostí, odehrály se dva skvělé ročníky Celostátní ligy, což se promítlo i do úspěchů reprezentace. Podařilo se navázat spolupráci s firmami Jako, Seznam.cz a Barri. Neříkám, že vše bylo pozitivní, ale základní věci se podařily.

Zmínil bych ještě vydařené ME hráčů do 21 let, které se povedlo zorganizovat ve skvělé spolupráci s Lubošem Vlnatým. Ještě znovu musím vyjádřit poděkování za atmosféru, kterou vytvořili jihočeští diváci. Jediný stín tak na celou akci vrhalo přezíravé chování pana Akchumajana, prezidenta UEFS, přiznám se ale, že jsem měl velmi silný dojem, že ho k tomu někdo naváděl. Přitom jsme to byli my, kteří v UEFS vytvoření této věkové kategorie iniciovali. Dost možná se na špatné náladě pana Akchumjana podepsaly i špatné výkony ruského celku, který skončil poslední.

Co ve vývoji federace může znamenat nástup nových lidí do čela federace po Valné hromadě?

Tak na definitivní hodnocení si ještě určitě budeme muset počkat. Pokud jde o šest let, které má zatím ČFSF za sebou, říkám jednu věc. Hlavními strůjci rozdělení SSF z naší strany byli Luboš Vlnatý a Milan Semmler a manželé Suchánkovi. Oni tedy měli nést za nově vzniklou federace hlavní zodpovědnost. Z těchto lidí obstál pouze Luboš Vlnatý, který má hlavní zásluhu na podobě Celostátní ligy a na posledních úspěšných pěti sezónách, částečně svým působením na mezinárodní scéně potom Milan Semmler. Totálně ale selhali manželé Suchánkovi, kteří se pasovali do role objektivních hodnotitelů ostatních a věci ovlivňovali bez jakékoli zodpovědnosti v zákulisí. To je první zásadní věc. Druhá, přes všechny známé kvality Milana Semmlera a jeho nadšení do sálovky, je samozřejmě způsob jeho zvolení. Sice se distancuje od veškerého anonymního urážení na internetu, nicméně musí si být vědom toho, že i to byla vlna, která ho vynesla do čela ČFSF. A navíc z osob, které byli hlavními organizátory a iniciátory tohoto urážení, tj. pánů Vitáska, Štancla nebo Kosečka, učinil své nejbližší spolupracovníky. To je věc asi především pro jeho svědomí, ale také záležitost, která se s ním samozřejmě potáhne celé volební období.

Máte na mysli například problémy v Jihočeském kraji, který zatím s novým vedením příliš nespolupracuje?

Pochopitelně, ale nejen to. Jestliže člověk, který chce kandidovat na předsedu federace, před volbou obejde dva ze tří největších krajů a vůbec je neosloví, musí čekat problémy. Ty logicky přišly a práce, kterou lidé z Jižních Čech pro federaci odváděli, nutně musí někde chybět, nejvíce pak asi v Ligové komisi. Důsledkem je, že se rozhodovací moc ve federaci koncentrovala do jednoho týmu - Chemcomexu Praha - a do Zlína, tedy kraje, který ani nemá vlastní soutěž. To nemůže dlouhodobě fungovat.

Pokud jde o vás, vy jste dostal nabídku na práci ve federaci?

Ano, dostal jsem dvě nabídky. První od Milana Semmlera na pozici vedoucího všech reprezentací, kterou jsem vzhledem k nově nastoleným poměrům ve federaci odmítl. Spolupráci s lidmi, kteří jsou nyní ve vedení ČFSF, považuji za nemožnou. Druhá nabídka byla na výkon činnosti delegáta CL, ale tu určitě pan Vitásek vážně nemyslel. Ale abych svou odpověď zestručnil, pracovat pro lidi, kteří o to nestojí a kteří za to nestojí, v žádném případě nehodlám.

Považujete tedy svůj návrat do nějaké z funkcí v ČFSF za naprosto vyloučený?

Můžu to říct ještě jinak. Současné vedení tvoří lidé, kterých si nemůžu vážit. Myslím, že jsem za šest let pro federaci odvedl spoustu práce a nikdo mi ještě ani nepoděkoval, natož aby se třeba nový předseda veřejně omluvil za urážky, které mají na svědomí jeho nejbližší spolupracovníci. Tak mi řekněte, o čem se s těmi lidmi mám bavit?

Slíbil jsem svou občasnou pomoc Ústeckému kraji, to samé platí pro kraj Jihočeský. Panu Vlnatému i panu Jedličkovi rád pomůžu, pokud budu moci. Jinak se hodlám věnovat jiným věcem, rozhodně ne práci pro ČFSF, což mi mj. bude šetřit peníze, čas a námahu.

Vaše pomoc se týká i těchto internetových stránek? Kdo přišel s nápadem pro Jihočeský a Ústecký kraj zřídit samostatný web?

Přiznám se, že kdo byl první, už nevím. Ale asi to byl společný nápad pánů Barilly a Vlnatého, který jsem se snažil pomoci zrealizovat. Jsem rád, že se to povedlo a doufám, že se nové stránky budou jejich uživatelům líbit.

Ing. Zdeněk Říha byl v letech 2006 – 2009 členem Ligové komise a mezi roky 2009 – 2011 působil jako předseda ČFSF. Pracoval také v Tiskové komisi, kde se především hlavní měrou zasloužil o internetové přenosy a spolupráci s televizní stanicí NovaSport a se zpravodajským webem Seznam.cz. Společně s Lubošem Vlnatým organizačně připravil ME hráčů do 21 let v Třeboni v roce 2009. Na VH v květnu 2011 již do dalších funkcí nekandidoval a s ČFSF již nespolupracuje.


Zpět
DeCe COMPUTERS, s.r.o. Autocentrum Jílové RAF Děčín Týdeník princip Děčínský deník Rádio Blaník